Twinning.org
CCRE
header-image

MISSEM (Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid)

Контакт информација
 • Pza/ Stª Ana, s/n Loeches (Madrid)
  28890 - Loeches
  Шпанија
 • Tелефон: +34918867030
  Moбилен: +34636154912

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.missem.org/
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » уметнички галерии / музеи
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » воздушни/морски пристаништа
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » We are searching for a Twining with a Commonwealth of Municipalities in another European Country to develop differents projects and programmes on employment and social affaires, or even any issue regarding local development in our area. The Commonwealth
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Германија
  • » Австрија
  • » Данска
  • » Естонија
  • » Финска
  • » Ирска
  • » Исланд
  • » Латвија
  • » Литванија
  • » Луксембург
  • » Норвешка
  • » Холандија
  • » Швајцарија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Јавни услуги
  • » Локален економски равој
 • Кого главно би вклучил:
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Шпански
  • » Француски
  • » Англиски
  • » Италијански