Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di Pordenone

Контакт информација
 • Corso Vittorio Emanuele II, 64
  33170 - Pordenone
  Италија
 • Tелефон: +39 0434 392566
  Moбилен: +39 347 8941720
2254__logo

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » театар
 • » уметнички галерии / музеи
 • » книжевност и библиотеки
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » индустриска
 • » нови технологии
 • » манифактура
 • » земјоделство, регионални производи
 • » Воена база / особености
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрија
  • » Белгија
  • » Хрватска
  • » Германија
  • » Словенија
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
  • » 100.000 - 500.000 Жители
 • Кого главно би вклучил:
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Португалски
  • » Шпански