Twinning.org
CCRE
header-image

Историята на побратимяването

Процесът на побратимяване започва скоро след 1945 година, със силната подкрепа на кметове и граждани, които застават зад идеята, че Европа никога вече не бива да бъде разтърсвана от войни. Повече от побратимяванията от този период са между градове, разделени от войната доскоро. Представянето на това ново движение на партньорство е един от основните приоритети на Съвета на европейските общини (както се нарича тогава) през 1951, като през целия период на 50-те години на ХХ век броят на побратимяванията нараства неимоверно много.

Побратимяването не е ограничено само в рамките на Европейския съюз – държави, като Швейцария и Норвегия също винаги са били активно въвлечени в този процес. Но е вярно също така, че побратимяването играе силна положителна роля в различните етапи на разширяване на Съюза, извън шестте държави-основателки.

В Южна Европа, възстановяването на демокрацията в Гърция, Португалия и Испания през 70-те и тяхното присъединяване към ЕС през 80-те, довежда до нова вълна от побратимявания с общините от тези държави.

И разбира се, промените в Централна Европа, последвани от падането на комунистическите режими в края на 80-те, довеждат до разпространение на нови връзки на побратимяване, последвано от най-голямото разширяване на Евросъюза през 2004 г., което помогна на хората от нашия отдавна разделен континент, да се обединят отново.

 Нещо повече – от 1989 г., като следва успешната инициатива на Европейския парламент – ЕС осигури значителна финансова подкрепа на побратимяването, особено в случаите, когато може да бъде доказана “европейска добавена стойност”.

Важно е да се подчертае, че побратимяването като процес, даде значителен принос през последните петдесет години за мирното развитие на Европа и за успешната интеграция на новите държави-членки на Европейския съюз.