Twinning.org
CCRE
header-image

Как да кандидатствате?

Европейската програма за побратимяване, която е част от програмата "Европа за гражданите", подкрепя дейности свързани с побратимяването на градове като финансира:

  • Мярка 1: Срещи на граждани от побратимени градове и тематични прояви свързани с побратимяването
  • Мярка 2: Проекти на граждани и подкрепящи мерки

За да подадете заявлението трябва да обърнете внимание на графика, който фиксира различните крайни срокове свързани с датите на вашите дейности. Внимавайте – обикновено крайните срокове за подаване на заявленията са няколко месеца преди вашето събитие!

Веднъж определили крайния срок за подаване на заявлението и след като сте се съобразили с правилата и изискванията, на които трябва да отговаряте, може да отидете в сайта на ИА и да намерите заявлението за кандидатстване, което трябва да попълните и информация за необходимите за прилагане документи.

Обърнете внимание, че с цел ускоряване на процедурата по оценяване на проектите, ИА препоръчва подаване на он лайн заявление.

Добре е да знаете, че ЕК насърчава проекти предвиждащи съфинансиране, напр. кандидатите да предвиждат в някакво съотношение собствено финансиране на предвижданите разходи. Това е възприета практика за повечето проекти, финансирани от ЕК и ще се прилага към всички предвидени дейности, с изключение на срещите на гражданите от побратимените градове.