Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di MIGGIANO

Контакти
 • Via Maurizio Arnesano,1
  73035 - Miggiano
  Италия
 • Телефон +39 3476482281
129__stemma

Местна информация

 • Разстояние до най-близката гара < 50km
 • Разстояние до най-близкото летище 50-100km
 • Брой жители 1.000 - 5.000
 • Интернет адрес http://www.comune.miggiano.le.it
Вашата община е известна с:
 • » Изкуство и култура
 • » Икономически дейности
 • » Производство
 • » Земеделие/селско стопанство
 • » Miggiano has an important regional industry, handicrafts and farming fair that takes place every year in the third week of October. We would like to organize twinnings during this days.
Предпочитания за побратимяване
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрия
  • » Белгия
  • » България
  • » Хърватска
  • » Кипър
  • » Чешка Република
  • » Естония
  • » Финландия
  • » Македония, Република
  • » Франция
  • » Германия
  • » Гърция
  • » Унгария
  • » Ирландия
  • » Малта
  • » Холандия
  • » Полша
  • » Португалия
  • » Румъния
  • » Словения
  • » Испания
  • » Турция
  • » Обединено кралство
 • С брой жители
  • » > 1.000 Население
  • » 1.000 - 5.000 Население
  • » 5.000 - 20.000 Население
  • » 20.000 - 100.000 Население
 • Their preferred twinning:
  • » Изкуство и култура
  • » Образование и младежи
  • » Гражданско участие
  • » Социално включване и социални грижи
  • » Устойчиво развитие
  • » Местно икономическо развитие
  • » Земеделие и селско стопанство
 • Кой основно ще бъде въвлечен в побратимяването
  • » Студенти / Млади хора
  • » Местен бизнес
  • » Отделни групи от общността
  • » Екип на общината
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Английски
  • » Италиански