Twinning.org
CCRE
header-image

Municipality of Feres

Контакти
 • 1 Eleutherias Square
  68500 - Feres
  Гърция
 • Телефон +30 25 55 35 00 82
  Мобилен телефон +30 69 47 93 84 39
  Факс +30 25 55 02 34 11
138__Feres_logo

Местна информация

 • Разстояние до най-близката гара < 50km
 • Разстояние до най-близкото летище < 50km
 • Брой жители 5.000 - 20.000
 • Интернет адрес http://www.feres.gr
Съществуващи побратимявания
 • Etropole (България)
Вашата община е известна с:
 • » История и наследство
 • » Религиозен живот
 • » Земеделие/селско стопанство
 • » Околна среда и екология
 • » Природни и екологични забележителности
 • » Екологични инициативи (напр. Зелена енергия)
 • » Качество на околната среда
Предпочитания за побратимяване
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Чешка Република
  • » Франция
  • » Италия
  • » Словения
 • С брой жители
  • » 1.000 - 5.000 Население
  • » 5.000 - 20.000 Население
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и младежи
  • » Социално включване и социални грижи
  • » Устойчиво развитие
  • » Местно икономическо развитие
  • » Земеделие и селско стопанство
 • Кой основно ще бъде въвлечен в побратимяването
  • » Всички граждани
  • » Екип на общината
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Английски
  • » Френски
  • » Гръцки
  • » Италиански