Twinning.org
CCRE
header-image

Ilion

Контакти
 • Kalhou 48-50
  13122 - Ilion
  Гърция
 • Телефон 213-2030-110
  Мобилен телефон 6947203480
  Факс 210-2613373

Местна информация

 • Брой жители 20.000 - 100.000
 • Интернет адрес www.ilion.gr
Съществуващи побратимявания
 • Jericho (Израел)
Вашата община е известна с:
 • » Производство
 • » Финанси/бизнес
Предпочитания за побратимяване
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Германия
  • » Австрия
  • » Белгия
  • » България
  • » Кипър
  • » Дания
  • » Испания
  • » Естония
  • » Финландия
  • » Франция
  • » Гърция
  • » Унгария
  • » Ирландия
  • » Италия
  • » Латвия
  • » Литва
  • » Люксембург
  • » Малта
  • » Холандия
  • » Полша
  • » Португалия
  • » Румъния
  • » Обединено кралство
  • » Чешка Република
  • » Словакия
  • » Словения
  • » Швеция
 • Their preferred twinning:
  • » Изкуство и култура
  • » Образование и младежи
  • » Социално включване и социални грижи
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Немски
  • » Английски
  • » Френски
  • » Гръцки