Twinning.org
CCRE
header-image

Jak se ucházet

Evropský program na podporu partnerství jako součást programu „Evropa pro občany“ finančně podporuje aktivity partnerských měst u:

  • opatření 1: setkávání občanů partnerských měst a tématické sítě partnerských měst,
  • opatření 2: projekty občanů a podpůrná opatření.

K předložení žádosti musíte sledovat časový rozvrh, který podle data vaší aktivity určuje různé termíny pro předkládání žádosti. Dejte si pozor na to, že termín pro odeslání vaší žádosti je obvykle několik měsíců před konáním vaší akce!

Jakmile jste si stanovili termín žádosti a zaznamenali pravidla a podmínky, které musíte splnit, můžete si vyhledat webovou stránku Výkonné agentury. Zde si najdete formulář žádosti, který je nutné vyplnit, a informace o příslušných dokumentech, jež musíte odeslat.

Upozorňujeme, že za účelem urychlení celého procesu vedoucího k rozhodnutí doporučuje Výkonná agentura žadatelům vyplnit a zaslat elektronickou žádost prostřednictvím online formuláře.

Je nutné si také uvědomit, že podpora ze strany Evropské komise je běžně poskytována jako spolufinancování, tj. žadatel musí předem určenou část výdajů předpokládaných aktivit pokrýt. Je to běžná praxe u většiny projektů hrazených Evropskou komisí a bude se týkat všech aktivit, kromě setkávání občanů partnerských měst.