Twinning.org
CCRE
header-image

Program Evropa pro občany

V období let 2007 – 2013 spadají akce partnerské spolupráce pod Aktivitu 1 evropského programu „Evropa pro občany“. Za celý program v rámci Evropské komise odpovídá Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, zatímco na řízení programu dohlíží speciální Výkonná agentura.

Těm z vás, kdo mají zájem se programu účastnit, doporučujeme přečíst si o něm podrobné informace na webové stránce Výkonné agentury, a zejména programového průvodce, který je zde k dispozici ve všech jazycích EU. Webová stránka agentury také obsahuje užitečný soubor často kladených otázek (FAQ) a odpovědí na ně.

V každém případě si však přejeme poskytnout vám důležité informace tak, aby vám byly nápomocny k chápání pravidel, čímž by se vaše účast v programu mohla zjednodušit.