Twinning.org
CCRE
header-image

Sjenica

Kontaktní údaje
 • Kralja Patra I
  bb - Sjenica
  Serbia
 • Telefon: +381 20 744 285
  Mobil: +381 63 695 795
  Fax: +381 20 741 288
96__sjenica kraj

Místní údaje:

Vaše obec je známá díky:
 • » outdoorovým aktivitám (např. turistika, jízda na kanoích apod.)
 • » zdraví a životnímu stylu (lázně apod.)
 • » zemědělství, regionálním výrobkům
 • » životnímu prostředí a ekologii
 • » přírodě a stanovištím důležitým z hlediska životního prostředí
 • » kvalitě životního prostředí
Photos of the local entity:
Partnerská spolupráce, které dáváte přednost:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Rakousko
  • » Dánsko
  • » Lucembursko
  • » Německo
  • » Norsko
  • » Nizozemsko
  • » Česká republika
  • » Švýcarsko
  • » Švédsko
 • S počtem obyvatel:
  • » 20.000 - 100.000 obyvatel
 • Their preferred twinning:
  • » Místní hospodářský rozvoj
  • » Zemědělství a rozvoj venkova
  • » Všechna témata
 • Koho by se zejména týkala:
  • » všech obyvatel
  • » studentů / mládeže
  • » místních podniků
  • » specifických skupin v rámci komunity
  • » zaměstnanců obce
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » angličtina
  • » srbština