Twinning.org
CCRE
header-image

Hvordan søger man?

Det europæiske venskabsbyprogram er en del af programmet Europa for Borgerne og tilbyder finansiel støtte til:

  • Foranstaltning (projekttype) 1: Møder mellem borgere og temanetværk mellem venskabsbyer
  • Foranstaltning (projekttype) 2: Borgerprojekter og støtteforanstaltninger.

Ved indsendelse af en ansøgning skal man følge kalenderen, som fastsætter de forskellige deadlines – alt afhængig af, hvornår en aktivitet finder sted. Vær opmærksom på, at deadlinen for at indsende en ansøgning typisk ligger adskillige måneder før det arrangement, der ønskes støtte til.

Når man har fundet frem til den rette deadline for ens ansøgning og sat sig ind i de bestemmelser, man skal følge, kan man klikke sig ind på hjemmesiden for Executive Agency. Her kan man hente det ansøgningsskema, som skal udfyldes, samt oplysninger om de bilag, der skal vedlægges.

Bemærk, at for at fremskynde processen med at udvælge ansøgninger opfordrer Executive Agency ansøgerne til at anvende det elektroniske ansøgningsskema. Det er dog frivilligt – man kan også anvende et papirbaseret ansøgningsskema.

Bemærk også, at Europa-Kommissionens støtte er en "medfinansiering", dvs. at ansøgeren selv skal betale en bestemt del af de forudsete udgifter til aktiviteten.