Twinning.org
CCRE
header-image

Δέκα κλειδιά για την επιτυχία

Η αδελφοποίηση δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα, απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Για να σας βοηθήσουμε να καλύψετε όλα τα θέματα, ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την επιτυχία της αδελφοποίησής σας:

1ο κλειδί: Βρείτε το σωστό εταίρο (εταίρους)

Ο εντοπισμός του ιδανικού εταίρου (εταίρων) είναι προφανώς το πρώτο βήμα! Κάθε αδελφοποίηση είναι μοναδική. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σωστός εταίρος αδελφοποίησης πρέπει να διαθέτει ομοιότητες με εσάς σε κάποια θέματα. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν τον αριθμό των κατοίκων, τη γεωγραφική τοποθεσία, τις οικονομικές δραστηριότητες, τους ιστορικούς δεσμούς με άλλες κοινότητες, τα βασικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα κ.λπ. Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο μαζί με τους εκπροσώπους της προτεινόμενης πόλης-εταίρου σας, για να διασφαλίσετε ότι έχετε την ίδια αντίληψη και τις ίδιες προσδοκίες για τον καινούργιο δεσμό.

2ο κλειδί: Διασφαλίστε τη συμμετοχή των πολιτών και ολόκληρης της κοινότητας

Δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να αποτελούν συχνά την κινητήριο δύναμη πίσω από διάφορα σχέδια, αλλά δεν πρέπει να είναι τα μόνα άτομα που εμπλέκονται. Πρέπει να συμμετέχουν επίσης τα σχολεία, τα αθλητικά κέντρα, οι ομάδες δραστηριοτήτων αναψυχής, οι σύλλογοι των ηλικιωμένων και άλλοι φορείς της τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, η αδελφοποίηση πρέπει να προβάλλεται, έτσι ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι εμπλέκεται σε αυτή. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε πινακίδες στην είσοδο του δημαρχείου και να δημοσιεύετε πληροφορίες για την αδελφοποίηση στην τοπική εφημερίδα και το δικτυακό τόπο της πόλης σας. Είναι σημαντικό να προβάλλετε τον αντίκτυπο και τα οφέλη της αδελφοποίησης στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να δημιουργήσετε μια ακριβή εικόνα για την αδελφοποίησή σας.

3ο κλειδί: Δώστε μια ευρωπαϊκή διάσταση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας επιτυχημένος δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των πολιτών, συμβάλλοντας στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την καθημερινότητα των άλλων, να εξετάσουν και να συζητήσουν σημαντικά σύγχρονα προβλήματα και να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και τη γλώσσα των εταίρων τους, η αδελφοποίηση βοηθά τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα αξιών.

4ο κλειδί: Καθορίστε κοινούς στόχους

Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την αδελφοποίηση; Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο ερώτημα όταν δημιουργείτε ένα δεσμό αδελφοποίησης. Εσείς και ο εταίρος σας πρέπει να καθορίσετε σαφείς στόχους και τύπους δραστηριοτήτων και, όπου αυτό είναι εφικτό, να συμφωνήσετε από την αρχή τις ημερομηνίες στις οποίες μπορεί να γίνει η αξιολόγηση του σχεδίου. Αν δεν γίνει αυτό, η αδελφοποίηση μπορεί να αποτύχει, εξαιτίας παρανοήσεων ή λανθασμένων αντιλήψεων. Είναι σκόπιμο να επαναξιολογείτε κατά καιρούς τους στόχους και τις δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζετε ότι έχετε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες για την αδελφοποίηση.

5ο κλειδί: Δημιουργήστε μια υποστηρικτική δομή

Σταδιακά, η δυναμική της συνεργασίας μπορεί να αποδυναμωθεί. Μια μικρή αλλά ενεργή ομάδα, σε κάθε μία από τις αδελφοποιημένες πόλεις, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών, στη διεύρυνση της συνεργασίας μέσα από νέα σχέδια, στην αναζήτηση χρηματοδότησης κ.λπ. Αυτή η ομάδα που λειτουργεί ως «κινητήριος μοχλός» για την αδελφοποίηση μπορεί να αποτελεί ένα είδος διευθύνουσας επιτροπής ή μια ένωση εξουσιοδοτημένη από το δήμο, η οποία συνεργάζεται με την πόλη και τις υπόλοιπες ενώσεις, καθώς και με την πόλη-εταίρο.

6ο κλειδί: Συνεργαστείτε με τα σχολεία και τους νέους

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εμπλέξετε τα σχολεία της πόλης σας στην αδελφοποίηση. Οι ανταλλαγές μαθητών και φοιτητών αποτελούν συχνά ένα από τα κύρια σημεία μιας συνεργασίας και μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας-εταίρου. Οι δράσεις αυτές εμπλέκουν συνήθως μεγάλο αριθμό πολιτών καθώς, από τη φύση τους, εμπλέκουν επίσης τους γονείς, τους δασκάλους και το προσωπικό σχολείων, μαθητικούς συλλόγους κ.λπ.

Ένας άλλος τρόπος είναι να συνδέσετε τις αδελφοποιήσεις με το eTwinning, το πρόγραμμα eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγει τη συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης μέσω του Διαδικτύου. Παρέχει υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν τα σχολεία να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε διάφορους τομείς.

7ο κλειδί: Αντιμετωπίστε τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω των δεσμών αδελφοποίησης βοηθούν τους πολίτες να ενημερώνονται για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τους νέους. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν το περιβάλλον, το μέλλον της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, την κοινωνική συμμετοχή…. ή ακόμα και το ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα!

8ο κλειδί: Σχεδιάστε μια βιώσιμη σχέση

Ένας αποτελεσματικός δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να έχει την ιδιότητα να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διάθεση που επικρατεί την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν ισχυρές φιλίες και γνήσιοι δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών από διάφορες πόλεις. Μια πόλη μπορεί να βασιστεί σε κάποια άλλη, για παράδειγμα σε περίπτωση καταστροφών, μόνο όταν οι σχέσεις τους διαρκούν στο πέρασμα του χρόνου.

9ο κλειδί: Σκεφτείτε το μέλλον και δημιουργήστε τη βάση για νέες ανταλλαγές

Ένας δεσμός αδελφοποίησης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές συνεργασίας. Η ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και η από κοινού εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην ανεύρεση λύσεων ή σε βελτιώσεις.

10ο κλειδί: Καταρτίστε ένα προϋπολογισμό και προσέξτε τα οικονομικά

Η τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική συμβουλή είναι να προσέχετε τα οικονομικά! Οποιαδήποτε διεθνική συνεργασία είναι βέβαιο ότι θα έχει κάποιο οικονομικό κόστος, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι προγραμματισμένες και οργανωμένες οι συναντήσεις συνεργασίας.

Είναι χρήσιμο οι τοπικές αρχές να διαθέτουν έναν ετήσιο προϋπολογισμό, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για κάποιο πολύ μεγάλο ποσό, έτσι ώστε να διατηρείται η δυναμική. Οι τοπικές ενώσεις αδελφοποίησης είναι επίσης συχνά πολύ δραστήριες στη συγκέντρωση πόρων σε τοπικό επίπεδο – κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την ίδια την κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης της αδελφοποίησής σας και, συγκεκριμένα, σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα οικονομική υποστήριξη.