Twinning.org
CCRE
header-image

Euroopa Liit

Euroopa Liit tunnistab, et sõprusomavalitsuste koostöö on väga oluline vahend, mis aitab inimestel mõista EL eesmärke, tugevdada Euroopa identiteeti ning tuua EL kodanikele lähemale.

1989. aastal lükati Euroopa Parlamendi algatusel esmakordselt käima Euroopa sõprusomavalitsuste koostöö programm; järgmised programmid on aidanud sõpruskoostööd olulisel määral rahastada.

Aastail 2007-2013 antakse toetust ”Kodanike Euroopa” programmi alt, mille eesmärgiks on toetada väga erinevaid tegevusi ja organisatsioone saavutamaks ”Euroopa aktiivse kodakondsuse” eesmärke. Programmiga hõlmatud tegevuste hulgas on sõprusomavalitsuste koostöö eelarve mõttes - 11-14 miljoni eurot aastas - üks peamisi toetatavaid meetmeid.

Programmi üle järelevalvet teostav Euroopa Komisjon organiseerib konsultatsioone CEMRi sõpruskoostöö võrgustikuga arutamaks selle üle, kuidas sõpruskoostööle eraldatud toetusi kasutatakse ning saamaks tagasisidet järgmisi perioode puudutavate ettepanekute kohta.

Programmijuhend ning Komisjoni veebileht sisaldavad kogu vajaminevat informatsiooni rahaliste toetuste kohta. Programmist võivad raha taotleda kõik EL 27 liikmesriiki ning teatud tingimustel ka Euroopa Vabakaubandusühenduse liikmed (sh Island ja Norra), EL ”kandidaatriigid” ja Lääne- Balkani riigid.

EL sõpruskoostöö ja kodakondsusprogrammi viib ellu, st valib rahastamisele minevad projektid, maksab toetused jne spetsiaalne rakendusasutus. Tema veebilehelt leiate väga kasulikud Korduma Kippuvad Küsimused (KKK) ning vastused.

Igal aastal korraldab Euroopa Komisjon ka Kuldtähe (Golden Star) auhinna üleandmise edukat sõpruskoostööd teinud partnerlustele ning teistele aktiivse kodakondsuse raamistikku toetavatele rahvusvahelistele algatustele.