Twinning.org
CCRE
header-image

Kuidas taotleda?

”Kodanike Euroopa” programmi sõprusomavalitsuste koostööd puudutav osa toetab sõprusomavalitsuste suhteid rahalise toetuse andmisega alljärgnevatele meedetele:

  • Meede 1: Sõpruslinnade kodanike kohtumised
  • Meede 2: Kodanike projektid ja toetusmeetmed

Taotluse esitamisel tuleb kinni pidada kalendrist, milles näidatakse ära erinevad tähtajad, arvestades teie enda ürituse toimumise konkreetset aega. Olge tähelepanelikud – taotluse esitamise kuupäev on tavaliselt mitu kuud enne teie ürituse tegelikku toimumisaega.

Kui olete taotluse tähtajad välja selgitanud ning selgeks teinud reeglid ja tingimused, mida tuleb järgida, võite minna rakendusasutuse veebilehele, kust leiate täitmiseks taotluse vormi ning informatsiooni dokumentide kohta, mida peate koos taotluse vormiga saatma.

Pidage silmas, et otsustusprotseduuride kiirendamise eesmärgil soovitab rakendusasutus taotlejatel täita ja esitada elektroonilise taotlusvormi veebikeskkonnas..

Pöörake tähelepanu ka sellele, et Euroopa Komisjoni toetus kujutab endast kaasrahastust, st taotleja peab teatud osa tegevustega seotud kuludest katma ise. Nii on see tavaliselt enamike Euroopa Komisjoni rahastatud projektide puhul, ning see reegel kehtib ka kõigi muude tegevuste, mitte ainult sõprusomavalitsuste koostöö puhul.