Twinning.org
CCRE
header-image

Millised taotlejad on abikõlblikud?

Programmis võivad osaleda kõik EL liikmesriigid ning ka Euroopa Vabakaubandusühenduse (EFTA) liikmesriigid, kuid samuti Lääne-Balkani riigid, juhul kui nad on sõlminud Euroopa Komisjoniga sellekohase kokkuleppe (vt täpset nimekirja programmijuhendis).

Programmijuhend ning rakendusasutuse veebileht aitavad teil samuti mõista, kes konkreetselt võivad programmi erinevate osade jaoks raha taotleda.

Selleks, et teie tegevus oleks abikõlblik, tuleb jälgida programmi kõiki finants- ja õiguslikke aspekte puudutavaid tingimusi; selleks kutsumegi teid üles lugema tähelepanelikult programmijuhendit, eriti selle B osa.