Twinning.org
CCRE
header-image

Kiinteä tukisumma kansalaisten tapaamisille

Komissio ja toimeenpanovirasto ovat sopineet yksinkertaisemmasta järjestelmästä, jolla myönnetään tukea ystävyyskuntatoimintaan kuuluville kansalaisten tapaamisille. Kyseessä on kiinteä tukisumma, joka kattaa kokousten isäntäkunnan järjestämiskustannuksia (majoitus, ateriat, paikallisliikenteen käyttö, kokoushuoneet jne.) ja kutsuttujen delegaatioiden matkakuluja. Vaikka kiinteä tuki on siis tarkoitettu yhteisrahoitukseen eli se ei kata kuluja 100 %:sesti, se ei myöskään ole suoraan sidottu mihinkään tiettyihin kuluihin eikä kuluja näin ollen tarvitse erityisesti yksilöidä tai perustella.

Tukiavustus lasketaan seuraavasti:

  • Järjestelykustannusten tuki lasketaan kertomalla tapaamiseen kutsutuista kunnista osallistuvien henkilöiden lukumäärä kokouspäivien lukumäärällä sekä kokousta isännöivälle maalle määritellyllä kiinteällä summalla. Hakulomakkeen liitteenä on luettelo eri maihin sovellettavista luvuista.
  • Matkakustannusten tuki lasketaan jokaiselle kutsutulle delegaatiolle kertomalla osallistujien lukumäärä edestakaiseen matkaan kuluvien kilometrien lukumäärällä sekä kiinteällä korvauksella kilometriltä osallistujaa kohti.

Lisätietoja löydät ohjelmaoppaasta.

Kiinteämääräisiin taulukoihin perustuva tuki ei voi ylittää ohjelmaoppaassa määriteltyä tuen enimmäismäärää. Tuen enimmäismäärä voi vaihdella vuosittain.