Twinning.org
CCRE
header-image

Kuinka ohjelmaan haetaan

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ystävyyskuntatoimintaa koskeva osa-alue tukee ystävyyskunnan toimia tarjoamalla taloudellista tukea seuraavasti:

  • Toimenpide 1: Ystävyyskuntien kansalaisten tapaamiset ja ystävyyskuntien verkottuminen aihepiireittäin.
  • Toimenpide 2: Kansalaisten hankkeet ja tukitoimet.

Hakemuksen toimittamisessa tulee noudattaa kalenteria, jossa määritetään viimeiset hakupäivämäärät sen mukaan milloin toiminnan on tarkoitus tapahtua. Huom. Hakemus tulee yleensä lähettää useita kuukausia ennen tapahtuman ajankohtaa.

Kun hakemuksen viimeinen jättöpäivämäärä sekä hakemukseen liittyvät säännöt ja ehdot ovat selvillä, voit edetä toimeenpanoviraston verkkosivuille, josta löytyy tarvittava hakemuskaavake täytettäväksi sekä tietoa mukaan liitettävistä asiakirjoista.

Päätöksenteon nopeuttamiseksi toimeenpanovirasto toivoo, että hakijat täyttävät ja lähettävät sähköisen hakemuksen verkossa.

Huom. Euroopan komission tuki on normaalisti ns. yhteisrahoitusta, eli hakijan tulee itse rahoittaa tietty osa ennakoidun toiminnan kuluista. Tämä on tavallisin menettelytapa useimmissa Euroopan komission rahoittamissa hankkeissa ja koskee kaikkia muita toimia paitsi ystävyyskuntatoimintaan liittyviä kansalaisten tapaamisia.