Twinning.org
CCRE
header-image

Laatu ja tärkeimmät tavoitteet

Euroopan komissiolle tulee paljon hakemuksia, joissa toivotaan taloudellista tukea, mutta käytettävissä olevat varat ovat kuitenkin rajallisia. Tämän vuoksi hakemuksen täytyy, sen lisäksi että siinä noudatetaan kaikkia sääntöjä ja ehtoja, olla erittäin hyvin laadittu. Hakemuksesta tulee erityisesti käydä ilmi, miten tuettava toiminta edistää kansalaisten lähentymistä Eurooppaan (ja päinvastoin) ja sen tulisi liittyä EU:ssa käsiteltävinä oleviin asioihin. Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa annetaan pysyviä painopisteaiheita (ks. ohjelmaopas), mutta myös myös vuosittaisia painopisteitä. Ohjelmaopasta päivitetään säännöllisesti.

Lisätietoja ja selvityksiä saat tarvittaessa myös maasi CEMRin Suomen jäsenen, Kuntaliiton ystävyyskuntatoiminnan yhteyshenkilöltä.