Twinning.org
CCRE
header-image

Taloudellinen tuki

Ystävyyskuntatoimintaan tarvitaan luonnollisesti rahoitusta. Usein kaupunki tai kunta tarjoaa toiminnalle ainakin jotain taloudellista tukea, ja on hyvä, jos tämä voidaan sisällyttää kaupungin budjettiin jatkuvana tukena. Budjettiin varattu summa tuskin kuitenkaan kattaa kaikkia menoja. Ystävyyskuntatoimintaa rahoitetaankin usein aktiivisten kannattajien järjestämillä erilaisilla paikallisilla varainkeräystapahtumilla. Joihinkin kumppanuushankkeisiin rahoitusta voidaan saada valtion ohjelmista tai säätiöiltä.

Kunnat ja ystävyyskuntayhdistykset voivat kuitenkin helpottaa tätä taloudellista taakkaa ja yksi merkittävimmistä tavoista on hakea Euroopan komission v. 1989 Euroopan parlamentin aloitteesta käynnistämään ohjelmaan. Ohjelma tukee sellaista ystävyyskuntatoimintaa, joka auttaa tuomaan Eurooppaa lähemmäksi kansalaisiaan.