Twinning.org
CCRE
header-image

Ystävyyskuntavala

Ystävyyskuntatoimintaa koskevan "valan" tai sopimuksen allekirjoittaminen helpottaa pitkäaikaisen, luottamuksellisen suhteen muodostamista, vaikka sopimus ei olekaan laillisesti sitova. Valan tai sopimuksen muoto ja sisältö on vapaa, ja sitä voidaan muokata muodostettavan kumppanuuden luonteen ja ystävyyskuntien toiveiden mukaan.

Oli sitten kyseessä vala, peruskirja tai sopimus ystävyyskuntatoiminnasta tai yhteistyö- tai ystävyyssopimus, se tulisi toimittaa kaupungin- tai kunnanvaltuustolle, joka päättää ystävyyskuntatoiminnan aloittamisesta kumppanuuskaupungin kanssa. Ystävyyskuntavala allekirjoitetaan muodollisessa julkisessa kokouksessa, jossa se yleensä julistetaan ääneen läsnä oleville. Valan allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat siihen yhdessä, mutta vala ei ole laillisesti velvoittava eikä oikeustoimiin voida ryhtyä, vaikka ongelmia myöhemmin ilmenisikin. Kunta voi halutessaan milloin hyvänsä lopettaa kumppanuuden, jos kaupunginvaltuusto harkinnan jälkeen päättää irtisanoa ystävyyskuntasopimuksen ratifioinnin. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Alla ystävyyskuntavalan pohja, jota on käytetty laajasti useissa eri maissa:

Me, ……………………………………… (nimi) ja ……………………………………… (nimi),
(Maa)……………………………………… ja (maa) …………………………………

Kansalaisten nimeäminä edustajina,
Varmoina siitä, että toimimme asukkaidemme toiveiden ja todellisten tarpeiden mukaisesti,
Tietoisina siitä, että sivilisaatioidemme ja kansojemme perusta on muinaisissa vapaissa yhteisöissä ja että tämä vapauden aate heijastuu paikallisessa itsehallinnossa,
Huomioiden, että historia jatkaa kulkuaan maailmalla, mutta että tämä maailma on inhimillinen vain niin kauan kuin ihmiset elävät vapaina vapaissa kaupungeissa,
Vakuuttuneina toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisen tärkeydestä,
Vahvistaen kunnioittavamme ihmisoikeuksia, joita ei pidä loukata tai riistää,
Tunnustaen, että eri kansallisten järjestöjen kasvava riippumattomuus vaatii kansainvälistä, globaalia demokraattista yhteiskuntajärjestystä, mikä on todellisen rauhan perusta,
Vakuuttuneina siitä, että mantereemme kaupunkeja yhdistävät siteet muodostavat tärkeän perustan Euroopan kansalaisuuden kehittämiselle ja edesauttavat Euroopan humaania kehitystä

TÄTEN VANNOMME TÄNÄÄN JUHLALLISEN VALAN

Koskien maidemme välisiä suhteita,
Ylläpitääksemme pysyviä suhteita kuntiemme välillä edistääksemme kahdenvälistä vuoropuhelua, vaihtaaksemme kokemuksia ja toteuttaaksemme yhteistä toimintaa, joka edistää molemminpuolista kehitystä kaikissa toimivaltaamme kuuluvissa asioissa,
Rohkaistaksemme ja tukeaksemme kansalaistemme välistä yhteydenpitoa ja näin taataksemme paremman yhteisymmärryksen ja tehokkaan yhteistyön avulla todellisen eurooppalaisen veljeyden hengen yhteiselle tulevaisuudellemme,
Noudattaaksemme vieraanvaraisuuden sääntöjä luottamuksen ja solidaarisuuden ilmapiirissä, samalla kuitenkin erilaisuuttamme kunnioittaen, Taataksemme kaikille mahdollisuuden osallistua yhteisöjemme väliseen vuorovaikutukseen ilman minkäänlaista syrjintää,
Edistääksemme yleismaailmallisia vapauden, demokratian, tasavertaisuuden ja oikeusvaltion arvoja vuorovaikutuksemme ja yhteistyömme kautta, Keskittääksemme ponnistelumme ja käyttääksemme kaikki käytössä olevat keinot taataksemme rauhaan, edistykseen ja hyvinvointiin tähtäävän hankkeemme onnistumisen, joka on:

EUROOPAN YHTENÄISYYS.

Paikka ……………………… Aika …………………………