Twinning.org
CCRE
header-image

Kā pieteikties?

Programmas "Eiropa pilsoņiem" Eiropas pašvaldību sadraudzības programmas daļa atbalsta partnerpašvaldību aktivitātes, sniedzot finansiālu palīdzību šādām aktivitātēm:

  • 1.pasākums: sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās un sadraudzības pašvaldību tematiskā tīklošanās.
  • 2.pasākus: iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi.

Lai iesniegtu pieteikumu, jums jāievēro kalendārs, kurā norādīti projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņi visās programmas aktivitātēs. Esiet vērīgi – pieteikuma iesūtīšanas gala termiņš parasti ir vairāki mēneši pirms jūsu plānotā pasākuma īstenošanas!

Kad esat atraduši gala termiņu, kurā jāiesniedz jūsu pieteikums, un iepazinušies ar noteikumiem un nosacījumiem, kas jums jāievēro, jūs varat apmeklēt Izpildaģentūras mājas lapu, lai atrastu pieteikuma formu, kas jums jāaizpilda, kā arī informāciju par dokumentiem, kuri jums būs jānosūta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas procedūras, Izpildaģentūra aicina iesniedzējus aizpildīt un iesniegt elektronisku pieteikumu tiešsaistē.

Tāpat, lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija parasti "līdzfinansē", proti, arī iesniedzējam jāfinansē noteikta daļa no plānoto aktivitāšu īstenošanas izmaksām. Šī ir parasta procedūra lielākajā daļā Eiropas Komisijas finansēto projektu un attiecas uz visām aktivitātēm, izņemot sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās.