Twinning.org
CCRE
header-image

Lebane

Контакт информација
 • Ul. Cara Dusana 116, Lebane
  16230 - Lebane
  Србија
 • Tелефон: +38116843027
  Moбилен: +381648529824
  Faкс: +38116843083
164__grbLebane

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 50-100km
 • Број на жители: 20.000 - 100.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.lebane.org.rs
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Историја и наследство
 • » средновековна
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » квалитет на животната средина
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Велика Британија
  • » Кипар
  • » Норвешка
  • » Швајцарија
  • » Шведска
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Локален економски равој
  • » Not set
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Локален бизнис
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Српски