Twinning.org
CCRE
header-image

Rača

Контакт информација
 • Karađorđeva 48
  34215 - Rača
  Србија
 • Tелефон: +381 34 751373
  Moбилен: 064/808-40-04
  Faкс: +381 34 751175
166__AMBLEM_SO_E_RACA

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 100-200km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.raca.rs
Постоечките збратимувања:
 • Mrkonjić Grad (Босна и Херцеговина)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Спорт и рекреација
 • » Историја и наследство
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Грција
  • » Данска
  • » Кипар
  • » Норвешка
  • » Романија
  • » Чешка Република
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Спорт
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Српски
  • » Француски
  • » Шпански