Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di Avellino

Контакт информација
 • Piazza del Popolo, 1
  83100 - Avellino
  Италија
 • Tелефон: 3495279384
2459__stemmajpg

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » Историја и наследство
 • » Историја и наследство
 • » манифактура
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Франција
  • » Германија
  • » Португалија
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Наследство
  • » Спорт
  • » Одржлив развој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Француски
  • » Англиски
  • » Италијански
  • » Шпански
  • » Германски