Twinning.org
CCRE
header-image

Mazingarbe

Контакт информација
 • 42 RUE LEFEBVRE
  62670 - MAZINGARBE
  Франција
 • Tелефон: 0321727800
  Moбилен: 0663488026

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 50-100km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » Историја и наследство
 • » индустриска
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Полска
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски