Twinning.org
CCRE
header-image

Saint-Victoret

Контакт информација
 • Hotel de Ville Esplanade Albert Mairot
  13730 - Saint-Victoret
  Франција
 • Tелефон: + 33 615 774 560
3118__logo st vic

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » театар
 • » уметнички галерии / музеи
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » воздушни/морски пристаништа
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Германија
  • » Шпанија
  • » Италија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Италијански