Twinning.org
CCRE
header-image

VENDARGUES

Контакт информација
 • Place de la mairie
  34740 - Vendargues
  Франција
 • Tелефон: 0674142379
3130__logo Vendargues

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » класична музика, опера
 • » театар
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » нови технологии
 • » манифактура
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Шведска
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
  • » Одржлив развој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски