Twinning.org
CCRE
header-image

Saint Rémy lès Chevreuse

Контакт информација
 • Hotel de Ville - 2 rue Victor Hugo - BP38
  78470 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  Франција
 • Tелефон: 0659087756
  Moбилен: 0659087756
3131__logo-header

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » театар
 • » уметнички галерии / музеи
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » квалитет на животната средина
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Шпанија
  • » Италија
  • » Португалија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Одржлив развој
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Италијански