Twinning.org
CCRE
header-image

Ilion

Контакт информација
 • Kalhou 48-50
  13122 - Ilion
  Грција
 • Tелефон: 213-2030-110
  Moбилен: 6947203480
  Faкс: 210-2613373

Локална информација:

 • Број на жители: 20.000 - 100.000
 • Адреса на интернет страната: www.ilion.gr
Постоечките збратимувања:
 • Jericho (Израел)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » манифактура
 • » финансии / бизнис
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Германија
  • » Австрија
  • » Белгија
  • » Бугарија
  • » Кипар
  • » Данска
  • » Шпанија
  • » Естонија
  • » Финска
  • » Франција
  • » Грција
  • » Унгарија
  • » Ирска
  • » Италија
  • » Латвија
  • » Литванија
  • » Луксембург
  • » Малта
  • » Холандија
  • » Полска
  • » Португалија
  • » Романија
  • » Велика Британија
  • » Чешка Република
  • » Словачка
  • » Словенија
  • » Шведска
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Образование и млади
  • » Општествена вклученост и благосостојба
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Германски
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Грчки