Twinning.org
CCRE
header-image

Sjenica

Контакт информација
 • Kralja Patra I
  bb - Sjenica
  Србија
 • Tелефон: +381 20 744 285
  Moбилен: +381 63 695 795
  Faкс: +381 20 741 288
96__sjenica kraj

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 50-100km
 • Број на жители: 20.000 - 100.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.sjenica.com/
 • Адреса на вебкамера/видео линк http://http://www.youtube.com/watch?v=qa31WEb_7ss
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » квалитет на животната средина
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрија
  • » Данска
  • » Луксембург
  • » Германија
  • » Норвешка
  • » Холандија
  • » Чешка Република
  • » Швајцарија
  • » Шведска
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Локален економски равој
  • » Not set
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Српски