Twinning.org
CCRE
header-image

Hoe een aanvraag indienen

Het Europese Jumelageprogramma dat onderdeel is van het programma "Europe for Citizens" steunt de activiteiten van jumelagepartners via financiële steun voor:

  • Maatregel 1: Ontmoetingen van burgers en thematische netwerking van zustersteden
  • Maatregel 2: Burger projecten en ondersteunende maatregelen

Voor het indienen van een aanvraag is het belangrijk de kalender met deadlines te respecteren. Er zijn verschillende deadlines afhankelijk van de data van de activiteiten. Opgelet – de deadline voor het inzenden van een aanvraag is meestal enkele maanden voor de uitvoering van het evenement!

Wanneer je de deadline voor je aanvraag hebt bepaald, en je de reglementen en voorwaarden hebt doorgenomen, kan je op de website van het Uitvoerend Agentschap de aanvraagformulieren vinden die je moet invullen, alsook informatie over de documenten die je in bijlage moet meesturen.

Om de procedure van de beoordeling van de aanvragen vlotter te laten verlopen, moedigt het Uitvoerend Agentschap de aanvragers aan om het online aanvraagformulier te gebruiken.

Houd er ook rekening mee dat de steun van de Europese Commissie gebaseerd is op co-financiering, met andere woorden, de aanvrager dient ook een deel van de kosten van de voorziene activiteiten te dragen. Dit geldt voor de meeste projecten die door de Europese Commissie worden gesubsidieerd en is van toepassing op alle acties behalve de jumelageontmoetingen voor burgers.