Twinning.org
CCRE
header-image

Subsidies met vast bedrag voor uitwisselingen tussen burgers

Voor de jumelage activiteiten waar de uitwisseling tussen burgers centraal staat, is een eenvoudiger systeem van subsidiëring uitgewerkt. Deze subsidies omvatten een vast bedrag als bijdrage in de kosten voor de organisatie voor de ontvangende gemeente (slaapgelegenheid, maaltijden, verplaatsingen ter plaatse, vergaderruimten en zo verder…) en voor de reiskosten van de uitgenodigde delegaties. Hoewel deze bijdragen bedoeld zijn als medefinanciering in deze kosten (met andere woorden, ze dekken niet de volle 100%), wordt er geen link gelegd met de werkelijke kosten van de uitwisseling, die dus niet moeten worden opgegeven of bewezen.

De berekening voor de subsidie gebeurt als volgt:

  • De uitkering voor de organisatiekosten wordt berekend door het aantal deelnemers van de uitgenodigde gemeenten te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de uitwisseling duurt, en met een vast bedrag per dag, dat geldt voor het land waarin de ontmoeting plaatsvindt. De bedragen per dag voor de verschillende landen zijn te vinden als bijlage bij het aanvraagformulier.
  • De uitkering voor de reiskosten wordt berekend voor elke uitgenodigde delegatie door het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met het aantal km heen en terug van de reis en met een vast bedrag per km voor elke deelnemer.

Voor meer details raadpleeg je best de programmagids.

De uitkering kan in geen geval het maximum bedrag vastgelegd in de programmagids overstijgen (dat maximum bedrag kan wel wijzigen van jaar tot jaar).