Twinning.org
CCRE
header-image

Jak ubiegać się o dotację

W ramach programu „Europa dla Obywateli” współpraca partnerska może być finansowana poprzez:

  • poddziałanie 1.1 i 1.2: Spotkania mieszkańców miast partnerskich i tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
  • poddziałanie 21.i 2.2: Projekty obywatelskie i środki wsparcia

Przy składaniu wniosków należy przestrzegać ustalonego harmonogramu i terminów. Często data złożenia wniosku jest bardzo odległa od daty jego realizacji.

Na stronie Agencji znajdują się formularze aplikacyjne oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

W celu ułatwienia procesu aplikacji Agencja stworzyła specjalny formularz online.

Program udziela dofinansowania, aplikant musi zapewnić odpowiednią część środków z własnego budżetu. Jest tak w przypadku większości programów Komisji Europejskiej.