Twinning.org
CCRE
header-image

Jakość projektów i priorytety

Komisja Europejska otrzymuje wiele wniosków każdego roku, ma jednak ograniczony budżet. Muszą więc one nie tylko spełniać wszystkie wymogi formalne ale być także wysokiej jakości. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu projekt przyczyni się do przybliżania Europy obywatelom i czy zawiera tematy priorytetowe dla UE.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorów współpracy partnerskiej w poszczególnych organizacjach członkowskich CEMR.