Twinning.org
CCRE
header-image

Program Evropa za građane

U toku perioda 2007-2013. godine, aktivnosti bratimljenja obuhvaćene su Aktivnošću 1 programa ‘Evropa za građane’. Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu u okviru Evropske komisije odgovoran je za ovaj program, dok projektom upravlja posebna Izvršna agencija.

Sve one koji su zainteresovani da učestvuju u Programu pozivamo da se upoznaju sa informacijama koje mogu naći na internet sajtu Izvršne agencije, kao i u Programskom vodiču koji je dostupan na svim jezicima EU. Internet sajt Agencije, takođe, uključuje i odeljak sa Najčešće postavljanim pitanjima.

Naša želja je, ipak, da Vam ovim putem pružimo najvažnije informacije kako bismo pomogli da se upoznate sa pravilima i mogućnostima učešća u programu.