Twinning.org
CCRE
header-image

Ekonomiskt stöd

Alla vänortsaktiviteter måste naturligtvis finansieras. Många gånger kommer er stad eller kommun att stå för åtminstone en del ekonomiskt stöd till era vänortsaktiviteter och det är bra om detta kan ingå i stadens budget som ett permanent stöd. Men det är inte troligt att det räcker till allt som behövs. Många vänortssamarbeten finansieras också tack vare hängivna supporters verksamhet, genom att man organiserar olika slags insamlingar av pengar på orten. För en del typer av samarbetsprojekt kan det finnas finansiering att få från statliga nationella program eller från fonder och stiftelser.

Men kommuner och vänortsorganisationer kan lätta den ekonomiska bördan, framförallt tack vare programmet som EU-kommission inrättade 1989 som svar på Europaparlamentets uppmaning att stödja vänortaktiviteter för att Europa ska komma allt närmare sina medborgare.