Twinning.org
CCRE
header-image

Framtiden

Det finns cirka 17.000 vänortsrelationer i Europa och det betyder att ännu fler städer är involverade (många har fler än en vänort, så det är svårt att beräkna exakt hur många de är).

Även om många fler européer nuförtiden reser utomlands på semester eller affärsresor och trots satellit-TV och Internet, är vänortssamarbetet fortfarande det bästa sättet för européer att mötas i verkligheten. Därigenom får de en möjlighet att dela information och åsikter om sina dagliga liv och kan dra nytta av varandras erfarenheter i frågor alltifrån utbildning till social delaktighet, kultur eller näringsliv.

Nuförtiden kan vänortssamarbete leda till särskilda projekt inom t ex vattenreglering, ekonomisk utveckling eller förbättring av samhällsservice. Man har också sett en ökning i vänortsamarbeten mellan flera parter från olika europeiska länder. Det är ett av många sätt på vilka europeiska samarbeten gör det möjligt för invånare och kommuner att dela varandras kunnande och erfarenheter.

Idag bidrar vänortsamarbetena till att skapa en gemensam europeisk identitet – någonting som aldrig skulle kunna tvingas fram från högre ort. Dessutom är det faktum att invånare möts för att diskutera och ta tag i svåra frågor i en vänskaplig atmosfär också ett uttryck för ett aktivt europeiskt medborgarskap.

Men vänortsverksamheten tjänar fortfarande sitt ursprungliga syfte att främja fred och förståelse mellan människor och samhällen. För länderna i sydöstra Europa (Balkan) är vänortssamarbete en mycket viktig metod för att låta människor mötas efter de fruktansvärda krigen i området under 1990-talet, tvärs över Europas gränser, och dessutom dela kunnande och erfarenheter med varandra i takt med att länderna i området gör framsteg och utvecklas.

Och i vår globaliserade tid – med allt vad den innebär av både problem och möjligheter – spelar vänortssamarbete också en mer betydelsefull roll genom att förena människor och samhällen i världen i stort. Europeiska unionen har viktiga grannar åt söder och öster, bl a Ukraina, Ryssland, Turkiet och andra länder runt Medelhavet och i Mellanöstern.

Vänortssamarbete kan verkligen bidra till att utveckla en mycket starkare dialog och förståelse mellan Europas folk och alla dessa länder. Och inte minst kan vänortssamarbete vara ett utmärkt sätt att främja internationell utveckling och uppnå Millenniemålen.