Twinning.org
CCRE
header-image

Hur ansökan går till

Det europeiska programmet för vänortssamarbete som är en del av programmet "Ett Europa för medborgarna" stödjer vänorternas aktiviteter genom att lämna ekonomiskt bidrag till:

  • Insats 1: Möten mellan medborgare i vänorter och vänorternas tematiska nätverk
  • Insats 2: Medborgarprojekt och stödåtgärder

När ni lämnar in ansökan måste ni ta hänsyn till kalendern där de sista ansökningsdagarna framgår och de kan vara olika beroende på datumet för er aktivitet. Var uppmärksamma på det för sista ansökningsdagen är i allmänhet flera månader före ert evenemang!

När ni tagit reda på sista ansökningsdagen för er ansökan och känner till reglerna och villkoren som ni måste följa, kan ni gå till genomförandeorganets nätplats för där finns ansökningsblanketten som ska fyllas i och information om övriga dokument som måste skickas in.

Observera att för att det ska gå fortare att fatta besluten, ber genomförandeorganet de sökande att fylla i och sända in en elektronisk ansökan online.

Observera även att EU-kommissionens stöd vanligtvis är en medfinansiering, dvs den sökande måste också finansiera en angiven del av kostnaderna för den avsedda aktiviteten. Så är det i normalfallet för de flesta projekt som finansieras av EU-kommissionen och det kommer att gälla för alla andra aktiviteter än möten mellan medborgare i vänorter.