Twinning.org
CCRE
header-image

Влезте във Вселената на побратимяването!

Побратимяването, като възможност за сближаване на гражданите отвъд границите между държавите, е част от живота на Европа от 1950 г. И въпреки че през всички тези години побратимяването, като процес укрепва и се разраства, днес все още е трудно да се намери достатъчно надеждна, актуална и събрана на едно място информация за него.

Затова Съветът на Европейските общини и региони (СЕОР) създаде тази интернет страница, която има двойна цел – да ви осигури източник на информация за побратимяването и едновременно с това да ви помогне да намерите своите партньори.

Надяваме се тя да ви е наистина полезна!.

От името на СЕОР бихме искали специално да подчертаем, че българската версия на уеб страницата съществува благодарение на съдействието и помощта на Националното Сдружение на Общините в Република България.