Twinning.org
CCRE
header-image

Вашето национално сдружение

Всяка европейска държава има едно или повече национални сдружения на местни или регионални власти. Тези сдружения имат свои членове, които са градовете, провинциите, общините или регионите от вашата страна. Те осигуряват съдействие на своите членове в сферата на побратимяването по различен начин.

Често те могат да ви помогнат да намерите партньор за побратимяване. В случая с този сайт например, щом попълните електронното заявление за интереса си за търсене на партньор и представяне на своята община, то автоматично бива изпратено на лицето, определено за контакт във вашето национално сдружение за потвърждение на вашите намерения.

Освен това, националното ви сдружение може да осигури информация за възможностите за финансиране, както и по конкретни дейности и събития за побратимяване.

Голяма част от националните сдружения на местните и регионални власти са членове на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). На сайта на СЕОР можете да намерите повече информация за националните сдружения, а също и списък на служителите, които отговарят за побратимяванията в СЕОР и членовете на техните национални сдружения. (Този списък периодично се актуализира и е достъпен само на френски и английски език).