Twinning.org
CCRE
header-image

Nacionalna asocijacija opština Vaše države

Svaka evropska država ima jednu (ponekad i više) nacionalnu asocijaciju lokalnih i reginalnih vlasti. Ove asocijacije imaju svoje članove : gradove i opštine, provincije, okruge i regione. One na različite načine pružaju podršku svojim članovima pri uspostavljanju bratimljenja.

Asocijacija često može da Vam pomogne u pronalaženju partnera. U slučaju ove internet prezentacije, na primer, kada popunite elektronski formular na ovom sajtu sa podacima o Vašoj opštini/gradu ili formular za traženje partnera, oni se automatski dostavljaju elektronskom poštom kontakt osobi u Vašoj nacionalnoj asocijaciji kako bi i ona imala informaciju o Vašoj zainteresovanosti.

Vaša nacionalna asocijacija može, takođe, da Vam pruži informacije o mogućnostima finansiranja. Ona može da Vam pruži i korisne informacije ili savet u vezi sa aktivnostima bratimljenja.

Većina nacionalnih asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti su članice Saveta evropskih opština i regija. Više informacija o Vašoj nacionalnoj asocijaciji.