Twinning.org
CCRE
header-image

Krajowe stowarzyszenia władz lokalnych

Każdy europejski kraj ma przynajmniej jedno krajowe stowarzyszenie władz lokalnych. Organizacje te mają swoich członków – miasta, gminy wiejskie, powiaty, regiony. Jednym z ich zadań jest pomoc w prowadzeniu współpracy partnerskiej.

Ta pomoc może dotyczyć np. znalezienia partnera. I tak, w przypadku tej strony internetowej, formularz z ofertą miasta (gminy) poszukującego partnera wypełniany online jest automatycznie wysyłany do Związku Miast Polskich i sprawdzany.

Krajowe stowarzyszenia władz lokalnych mogą też przekazywać informacje na temat możliwości finansowania działań partnerskich oraz służyć pomocą przy organizowaniu współpracy.

Większość krajowych stowarzyszeń władz lokalnych to członkowie Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).