Twinning.org
CCRE
header-image

Nitelik ve öncelikler

Avrupa Komisyonu mali destek talep eden pek çok başvuru almasına karşın mevcut bütçe sınırlıdır: bu nedenle başvurunun yalnızca kurallara ve koşullara uymakla kalmaması, aynı zamanda niteliğinin çok iyi olması da gerekmektedir. Özellikle Avrupa'yı vatandaşlarına daha yakınlaştırmaya (ve tersine) nasıl katkıda bulunduğu açıklanmalı ve AB'nin gündemindeki hangi konularla ilgili olduğu belirtilmelidir. Avrupa programı uzun vadeli önceliklerini belirler (program kılavuzuna bakın); ancak düzenli olarak güncellenen program kılavuzunda belirtilen yıllık öncelikler de mevcuttur.

Bilgi veya açıklama ihtiyacı duyarsanız, ülkenizdeki ilgili ulusal CEMR kuruluşuyla bağlantı kurabilirsiniz.