Twinning.org
CCRE
header-image

Kdo je způsobilý?

Účastnit se programu jsou způsobilé všechny země EU, stejně jako země, které jsou členy Evropské asociace volného obchodu (EFTA) a země západního Balkánu, a to za předpokladu, že za tímto účelem a v tomto smyslu uzavřely s Evropskou komisí patřičnou smlouvu (přesný seznam naleznete v programovém průvodci).

Programový průvodce a Výkonná agentura vám též pomohou pochopit, kdo může podávat žádosti v různých částech programu.

Aby byly vaše akce způsobilé k financování, musíte splnit veškeré finanční a právní podmínky programu. Proto vám doporučujeme pozorně si přečíst Programového průvodce a zejména oddíl B.