Twinning.org
CCRE
header-image

Dimos Hasion

Контакти
  • Mikani Hasion N.Trikalon
    42200 - Hasia
    Гърция
  • Телефон 2431 073 796
    Мобилен телефон 697 722 96 13
    Факс 2431 073 796
87__IERA MONH STAG

Местна информация

  • Разстояние до най-близката гара < 50km
  • Разстояние до най-близкото летище 100-200km
  • Брой жители 1.000 - 5.000
Вашата община е известна с:
  • » Изкуство и култура
  • » Дейности сред природата (e.g. планински походи, каране на кану, катерене...)
  • » История и наследство
  • » Религиозен живот
  • » Производство
  • » Земеделие/селско стопанство
  • » Туризъм
  • » Околна среда и екология
Photos of the local entity:
Предпочитания за побратимяване
  • They are looking for a twinning partner in:
    • » Албания
    • » Австрия
    • » Белгия
    • » България
    • » Германия
    • » Гърция
    • » Италия
    • » Кипър
    • » Латвия
    • » Литва
    • » Лихтенщайн
    • » Люксембург
    • » Норвегия
    • » Холандия
    • » Унгария
    • » Украйна
    • » Полша
    • » Румъния
    • » Сърбия
    • » Словения
    • » Швеция
    • » Турция
    • » Чешка Република
    • » Финландия
  • С брой жители
    • » 1.000 - 5.000 Население
    • » 5.000 - 20.000 Население
    • » 20.000 - 100.000 Население
  • Their preferred twinning:
    • » Изкуство и култура
    • » Публични услуги
    • » Земеделие и селско стопанство
    • » Всички теми
  • Кой основно ще бъде въвлечен в побратимяването
    • » Всички граждани
    • » Местен бизнес
  • They would prefer to communicate in the following language(s):
    • » Английски
    • » Френски
    • » Немски
    • » Гръцки
    • » Италиански