Twinning.org
CCRE
header-image

Финансова подкрепа

Естествено е всяка дейност по побратимяването да бъде финансирана. Често вашият град или община биха осигурили поне частично финансиране на предвидените дейности по побратимяване и това трябва да залегне в проекто-бюджета на общината като постоянна финансова подкрепа. Тези средства обаче, едва ли би биха били достатъчни за покриване на всички необходими разходи. Много побратимявания се финансират благодарение на подкрепата на привърженици и организиране на широка гама местни благотворителни мероприятия. За някои видове партньорски проекти е възможно да се осигури финансиране от национални или правителствени програми или чрез различни фондации.

Успоредно с това местните власти и асоциациите за побратимяване имат възможност да разширят финансовата рамка, благодарение на програмите установени от ЕК през 1989 г., в отговор на изискванията на ЕП за подкрепа на дейностите по побратимяванията, които съдействат за приближаването на Европа до гражданите.