Twinning.org
CCRE
header-image

Tulge ja tutvuge sõprusomavalitsuste maailmaga!

Omavalitsuste sõprussidemetel on Euroopas kindel koht alates 1950. aastate algusest, sõprussuhted liidavad inimesi hoolimata riigipiiridest. Kohaliku tasandi sõprussidemed kasvavad ja laienevad, samas on ikka veel raske leida ühest kohast piisavalt usaldusväärset ning uuemat informatsiooni omavalitsuste sõprussidemete kohta.

Just sellepärast valmistas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) selle veebilehe. Veebilehel on kaks peamist eesmärki: anda informatsiooni omavalitsuste sõprussidemete kohta ning aidata teil leida sõprusomavalitsust.

Me loodame, et veebileht pakub teile kasulikku informatsiooni.

Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu  tänab  Eesti Linnade Liitu  käesoleva vebilehe tõlke eest eesti keelde.