Twinning.org
CCRE
header-image

Teie enda riigi üleriigiline omavalitsusliit

Igas Euroopa riigis tegutseb üks või mitu üleriiklikku kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitu. Üleriigilistel liitudel on oma liikmeskond, kuhu kuuluvad selle riigi linnad/omavalitsused, maakonnad või regioonid. Nad pakuvad oma liikmetele abi sõpruskoostöö arendamisel.

Nad aitavad sageli leida välismaalt sõprussidemete sõlmimiseks partnerit. Näiteks selle veebilehe puhul käivad asjad nii, et kui olete omavalitsuse kohta veebikeskkonda andmed esitanud ja partnerit otsite, läheb informatsioon automaatselt teie üleriigilise liidu kontaktisikule tagamaks, et omavalitsusliit oleks teie soovist teavitatud.

Teie riigis tegutsev üleriigiline omavalitsusliit võib teile anda ka infot rahastamisvõimaluste kohta. Samuti võib ta anda kasulikku informatsiooni või nõu sõpruskoostööga seotud tegevuste ja ürituste kohta.

Suur enamik kohalike ja piirkondlike omavalitsuste üleriigilistest liitudest on Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) liikmed. Täiendavat informatsiooni oma riigi üleriigiliste omavalitsusliitude kohta ning samuti Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ja üleriigiliste liitude sõpruskoostöö küsimustega tegelevate spetsialistide kohta leiate CEMRi kodulehelt (kuna nimekirja tuleb pidevalt uuendada, siis on see saadaval ainult inglise ja prantsuse keeles).