Twinning.org
CCRE
header-image

Продрете во нашиот универзум на збратимување!

Збратимувањето е дел од Европскиот живот од раните 1950-ти, зближувајќи ги луѓето преку границите. Тоа продолжува да расте и да се развива, но сепак може да биде тешко да се најде сигурна, актуелна информација за збратимување на едно место.

Затоа, Советот на европските општини и региони ја креираше оваа интернет страница. Таа има двојна цел: да обезбеди добра информација за збратимување и да Ви помогне да најдете партнер за збратимување.

Се надеваме дека ќе Ви биде корисно!

Би сакале да нагласиме дека CEMR не ќе беше  во состојба да ја создаде оваа веб страна на Македонски без работата на Заедницата на единиците на локална самоуправа во Република Македонија – ЗЕЛС,  која го преведе тоа во целост.