Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO

Контакт информација
 • Piazza Roma, 1
  20080 - Zibido San Giacomo
  Италија
 • Tелефон: +11 029 020 236
  Moбилен: +11 347 787 3059
120__stemma piccolo

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » средновековна
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
 • » Zibido San Giacomo è un paese di campagna alle porte di Milano
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Франција
  • » Холандија
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Шпански